Vattenmätare


Mätaren monteras enligt bild i en horisontell, förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.

För montering av en enskild vattenmätare gäller att avståndet från golv till centrum av vattenmätaren bör vara cirka 700 mm.

För montering av parallellkopplade vattenmätare gäller att avståndet från golv till centrum av den understa vattenmätaren bör vara cirka 500 mm.


Bild: Svenskt vatten P100

Mer information om vattenmätere och besiktningar som kan göras:
P100 Kallvattenmätare bilagor 9.6-9.8.pdf