Kontakt


Vi önskar i första hand att bli kontaktade via e-post, detta underlättar vårt arbete och säkerställer att kommunikationen dokumenteras.

Läs också under rubriken Frågor och svar >>, här finns kanske informationen du söker.

Mejla dina frågor till: vaprojekt@seab.smedjebacken.seRent dricksvatten är basen för vår existens och därmed vårt viktigaste livsmedel.

I Smedjebackens kommun finns fem vattenverk som hämtar upp grundvatten och levererar ett hälsosamt och gott dricksvatten - Snöån, Söderbärke, Vad, Björsjö och Malingsbo. Totalt levererar vi 840 miljoner liter dricksvatten per år.

Våra fyra avloppsreningsverk och två avloppsinfiltrationer renar årligen 1,6 miljoner kubikmeter förorenat avloppsvatten innan det släpps tillbaka till naturen.