Ansökan om anslutning

För att ansöka om att ansluta till kommunalt VA. VA-ansökansblankett.pdf


Intresseanmälan gemensamhetsanläggning

För att anmäla intresse för gemensam avloppsreningslösning. Utbyggnadstakten av gemensamhetsanläggningar är beroende på efterfrågan och initiativ i aktuella områden. Intresseanmälan gemensamhetsanläggning.pdf

Skriv ut aktuell intresseanmälan eller ansökan, fyll i information och
skicka till:

Wessman Barken Vatten & Återvinning AB
Frejgatan 5
777 30 Smedjebacken

Eller e-posta till: info@wbab.se

Dricksvatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Du som har en egen brunn har ansvar för att kontrollera kvaliteten på ditt dricksvatten.

En studie från Social- styrelsen visade att 20 procent av de provtagna enskilda brunnarna hade otjänligt vatten, vilket innebär att vattnet kan vara skadligt att dricka.

Många enskilda brunnsägare vet inte om dricksvattnet är bra eller inte. Det enda sättet att veta är att testa sitt dricksvatten.