Brukningsavgift


Brukningsavgiften är en periodisk avgift som består av en fast del samt en avgift som baseras på förbrukning. Brukningsavgifterna framgår av VA-taxan.


Läs om avgifter

§§24-37Vattentjänstlagen>>

När du är ansluten till en allmän VA-anläggning betalar du för rent dricksvatten från kranen och att vi tar hand om och renar nedsmutsat vatten från toalett och avlopp.