Övriga områden


Övriga områden är områden utanför verksamhetsområde.

Fastigheter utanför verksamhetsområde kan ha möjlighet att ansluta sig till allmänt dricks- och spillvatten vid lämplig förbindelsepunkt inom verksamhetsområde.

Anslutningen sker då genom att fastighetsägare själv bekostar el, eventuell LTA-pump och framdragning av ledningar till en överenskommen förbindelsepunkt på det allmänna nätet.

Kontakta WBAB om du vill ansöka om att ansluta utanför verksamhetsområde.

Bestämmelser

Utanför verksamhetsområde gäller inte vattentjänstlagen, ABVA eller fastställd taxa.

Detta innebär att utanför verksamhetsområde så är det ett rent avtalsrättsligt VA-förhållande mellan huvudmannen och inkopplade fastighetsägare.