Särtaxeområde


Särtaxa innebär en förhöjd anläggningsavgift. Enligt vattentjänstlagen ska särtaxa tas ut när kostnaden att ansluta en fastighet i beaktansvärd omfattning avviker från de normala kostnaderna inom verksamhetsområde.

När gäller särtaxa?

Inom Smedjebackens verksamhetsområde gäller rådande taxa. Men, om vi ser att kostnaden i beaktansvärd omfattning avviker från de normala utbyggnadskostnaderna så bildas ett verksamhetsområde med särtaxa, ett så kallat särtaxeområde. Här gäller då en specifik särtaxa som räknats fram för just det aktuella området.

Det här säger vattentjänstlagen

31 § Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.
Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna.

Vattentjänstlagen

Om avgifter §§ 24-37:
Vattentjänstlagen >>

Beslut

Varje nytt särtaxeområde ska beslutas av kommunfullmäktige.