Anläggningsavgift


Anläggningsavgiften för dricks- och spillvatten för ett bostadshus med en stycken lägenhetsavgift är 155 000 kr inkl. moms enligt taxa 2020.

Eget vatten i nya områden

Avgiften för enbart spillvatten är 90 % av gällande taxa för anläggningsavgift i nya områden där dricksvatten och spillavlopp byggs ut samtidigt.

Läs mer om att behålla eget vatten under Frågor & svar >>

Enbart vatten

I de fall enbart vatten byggs ut är kostnaden för detta 70 % av anläggningsavgiften enligt gällande taxa.

Avgiftsskyldighet

Avgiftsskyldigheten inom ett verksamhetsområde inträder när förbindelsepunkten till fastigheten är upprättad och man har fått ett skriftligt meddelande om detta.

Anläggningsavgift faktureras, i enlighet med vattentjänstlagen och gällande rättspraxis, alla fastighetsägare och arrendatorer inom ett verksamhetsområde oavsett:

Om fysiskt inkopplingskrav föreligger eller ej fastställs av Miljö- och byggkontoret.

Kan jag behålla eget vatten?

Läs under Frågor & svar >>


Läs om avgifter

§§24-37Vattentjänstlagen>>