Ekonomi


Vad kostnaden för att ansluta till allmänna vatten- och avloppsnätet blir är beroende av om din fastighet ligger inom verksamhetsområde eller i övriga områden.

Inom verksamhetområde:


Särtaxa (inom verksamhetsområde):


Övriga områden: