Grådåkärret/Kolpebo/Lisselön/Skeppargårdarna


Verksamhetsområde

Se Tidplan >> för planerat bildande av verksamhetsområde.

Befintliga verksamhetsområden för dricks- och spillvatten i Smedjebackens kommun finns tillgängliga via karttjänst: Befintliga VO >>