Områden


Allt eftersom olika områden blir aktuella för utbyggnad publiceras information under respektive område.

Verksamhetsområden

Befintliga verksamhetsområden för dricks- och spillvatten i Smedjebackens kommun finns tillgängliga via karttjänst: Befintliga VO >>

Områdena kring Södra Barken finns med bland områden som planeras anslutas till allmänna VA-nätet. Kartorna i filen visar tänkbara verksamhetsområden för dricks- och spillvatten. Notera att gränserna kan komma att justeras.
Södra Barken VA-verksområden.pdf

Utbyggnad beräknas ta 3 år från att ett verksamhetsområde är bildat.

Områden - pågående

Österbo/Lernbo >>


Områden - avslutade

Backbotten/Sörbo
Flatenberg/Backbyn
Harnäs udde/Sjöbo, Harnäs västra
Kölnäs
Larsbo
Lilla Snöån
Löknäset
Pjantbo
Perhindersbo
Sjövad
Stora Snöån
Sörbo och Kalvnäset
Torrbo, Lillängsvägen
Vinaren
Verknäset

Vad är ett verksamhets-område?

Förklaring av begreppet verksamhetsområde >>