Viktigt om VA


Barken Vatten & Återvinning AB är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Smedjebackens kommun. WBAB utför arbete med drift och genomför investeringar på uppdrag av huvudmannen. Smedjebacken kommun beslutar om VA-taxa, verksamhetsområden samt ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning).

Inom verksamhetsområde gäller vattentjänstlagen och de lokala bestämmelserna, ABVA. Det lägger grunden till de krav som ställs för anslutning till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. ABVA förtydligar fastighetsägarens och huvudmannens skyldigheter och rättigheter emot varandra.

VA-plan och utbyggnadsområden

För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en VA-plan för kommunen, samt en prioriteringsordning för de områden där kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut.

Den tidigare VA-strategin, med tillhörande VA-åtgärdsplan, kommer således att ersättas av VA-planen. Under fliken Arkiv Arkiv>> finns information om tidigare gällande riktlinjer.

Övriga regelverkDefinition

Ett verksamhetsområde
för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen
skall ske genom kommunala VA-anläggningar.