Aktuellt


2016-09-25 KF beslutar att bilda verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i Sörbo Backbotten Näset.

2016-04-25 KF beslutar att bilda verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i Harnäs Västra.

2015-12-14 KF beslutar att bilda verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i Flatenberg Backbyn.

2015-09-21 KF beslutar att bilda verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i Kölnäs.

2015-06-18 Artikel i DT
Enskilda avlopp får förbud >>

2015-04-16 Artikel i DT
Verksamhetsområde i Sjövad & Vinaren >>

2015-02-23
Kommunfullmäktige beslutar att anta områdesförslaget för VA-verksamhet i Larsbo och Lillängsvägen i Torrbo i
enlighet med miljö- och byggnadsnämndens beslut.

2014-06-16
Beslut i KF om verksamhetsområde
på Harnäsudden. 

Välkommen till webbplatsen för VA-projekt i Smedjebackens kommun.


Här hittar du information som berör pågående och planerade VA-projekt inom kommunen.

Under rubriken Områden hittar du information om specifika områden allt eftersom de blir aktuella att bygga ut.

WBAB

Från och med den 1 juni 2016 organiseras Ludvika och Smedjebackens VA- och återvinningsverksamhet i det gemensamma driftbolaget Wessman Barken Vatten &

Genom sammanslagningen skapas en mer effektiv organisation och därmed möjligheten att öka servicenivån ytterligare.