Välkommen till webbplatsen för VA-projekt i Smedjebackens kommun.


Här hittar du information som berör pågående och planerade VA-projekt inom kommunen.

Under rubriken Områden hittar du information om specifika områden allt eftersom de blir aktuella att bygga ut.
WBAB

Vi är ett driftbolag för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Ludvika och Smedjebackens kommuner.